logo_AmS

 

 

 

 

Ambulantní služby

Hálkova 1,  Praha 2  
miroslav.giljan@progressive-ops.cz 
Po – Pá: 9:00 – 17:00 

Práce s klienty probíhá ambulantní, nebo terénní formou.
Na úvodní konzultaci je potřeba se objednat.

Kontakt pro příjem klientů do programu:
ambulance@progressive-ops.cz  
tel: 728 414 312

úvodní foto programu

 CO NABÍZÍME


Ambulantní služby Progressive jsou registrovanou sociální službou – odborné sociální poradenství a zároveň ambulantním zdravotnickým zařízení v oborech psychiatrie a adiktologie. Možnost využít naše služby nabízíme jak aktivním uživatelům návykových látek, tak klientům v substituční léčbě, nebo rovněž abstinujícím klientům. Konkrétní podoba čerpané služby je závislá na potřebách klienta a vzájemné dohodě mezi ním a Ambulantními službami Progressive.

V rámci našeho programu nabízíme klientům služby ve třech základních formách:

Individuální poradenství

 • adiktologické poradenství
 • sociální poradenství
 • psychoterapeutické konzultace
 • psychiatrické konzultace

Podpůrná abstinenčně orientovaná skupina

 • od klientů je vyžadovaná abstinence
 • vhodná pro zájemce po základní léčbě, kteří hledají skupinovou podporu v abstinenci
 • probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách
 • vítáni jsou i klienti s duální psychiatrickou diagnózou

Program Case management

Je vhodný pro klienty, kteří:

 • dlouhodobě neprofitují ve standardním léčebném systému
 • absolvovali už několik pokusů o léčbu
 • souběžně se potýkají s více problémy v různých oblastech života
 • mají duální diagnózu

V rámci programu CM nabízíme:

 • propojení klienta s dalšími vhodnými službami
 • asistenci a doprovod na úřady a do institucí
 • pomoc při vyřizování praktických záležitostí
  – bydlení, zdravotní péče a jiné
 • odborné poradenství, spolupráci v hledání motivace
 • podporu při nacházení „zdravého“ způsobu trávení volného času
 • možnost setkávání se jak v našem zařízení, tak i v jiném prostředí
 • zaměření se komplexně na klientovu životní situaci (nikoli pouze na problematiku užívání návykových látek)
 • prosazování zájmů a cílů klienta, jsou-li v souladu s posláním a cíli naší služby

 NAŠE VÝCHODISKA


Podrobnější informace k poskytování služeb programu Ambulantní služby Progressive

Posláním ASP je doprovázení a podpora klientů na cestě ke změně ve vztahu k užívání návykových látek. Cílem je zvyšování kvality jejich života a stabilizace jak v adiktologické, sociální ale i v dalších oblastech. Stanovené cíle a poslání naplňujeme skrze poskytované odborné služby.

Cílovou skupinou ASP jsou uživatelé alkoholu a nealkoholových drog, v různých stádiích závislosti. Pracujeme jak s aktivními uživateli návykových látek, tak s klienty využívající substituční léčbu, případně i s abstinujícími klienty.

Značnou část naší klientely tvoří klienti s duální psychiatrickou diagnózou.

Účast v programu Ambulantních služeb Progressive je pro klienty zdarma.

 • bezplatnost – veškeré služby jsou poskytovány bezplatně
 • dostupnost – snažíme se, aby naše služby byly dostupné, když je klienti potřebují, plán péče vypracováváme s každým klientem individuálně
 • dobrovolnost – klient má právo se rozhodnout, zda a za jakých podmínek bude naše služby využívat
 • individuální přístup – respektujeme individuální potřeby a zakázky klientů

 TÝM AMBULANTNÍCH SLUŽEB PROGRESSIVE


Podívejte se, s kým můžete spolupracovat.

Mgr. Miroslav Giljan
Vedoucí služby
miroslav.giljan@progressive-ops.cz
722 800 519

Mgr. Simona Smetanová
Case managerka, adiktoložka
simona.smetanova@progressive-ops.cz
602 651 587

Bc. Kristina Chudomelová
Case managerka, terapeutka, sociální pracovnice
kristina.chudomelova@progressive-ops.cz
725 773 998

Mgr. Adéla Šálená
Case managerka, adiktoložka
adela.salena@progressive-ops.cz
723 120 486

MUDr. Tereza Koubková
Psychiatrička
tereza.koubkova@progressive-ops.cz

Externí pracovníci:
František Knuth
Case manager, pracovník Kontaktního centra Progressive
frantisek.knuth@progressive-ops.cz
722 917 754

Další odborní spolupracovníci: 
Mgr. Simona Poláková
Mgr. Milada Sýkorová

 

 KDE NÁS NAJDETE


Podívejte se do mapy, kde nás najdete.

Case management kancelář

Hálkova 1,  Praha 2