logo_Party_HR

První pomoc, když jsi moc

  Žitná 51, Praha 1, 110 00

  party@progressive-ops.cz

  facebook.com/PARTYHARMreduction

mobile_m  284 811 328, 723 978 529

Jsme tým tolerantních a odborně vzdělaných lidí. V našem týmu působí sociální pracovníci, adiktologové a zdravotníci. Nejde nám o moralizování a poučování o tom, co je špatné či nikoliv. Naším cílem je podávat objektivní informace o účincích a rizicích návykových látek a tím přispívat k vytvoření bezpečnějšího prostředí pro účastníky parties.

Jde nám o zvýšení informovanosti v oblasti užívání legálních i nelegálních drog na akcích spojených s hudební produkcí. Soustředíme se především na minimalizaci rizik spojených s užíváním a experimentováním s návykovými látkami. 

CO NABÍZÍME


Na námi navštívené party jsme účastníkům schopní poskytnout poradenství a aktuální informace týkající se užívání legálních i nelegálních drog a jejich působení. Jsme vybavení nejrůznějšími informačními materiály a poskytujeme také informace z právní oblasti. Pracovníci našeho týmu jsou schopní zvládnout krizové situace a poskytnout základní zdravotní péči, díky kurzům Krizové intervence a První pomoci. Pracovníci jsou také připraveni doprovázet osoby akutně intoxikované a ohrožené badtripem. V těchto situacích můžeme nabídnout také menší „chill out zónu“, kde je možnost odpočinku a zklidnění. Dále poskytujeme materiál sloužící k minimalizaci rizik spojených s užíváním psychoaktivních látek a alkoholu. V poslední řadě nabízíme zdarma měření přítomnosti alkoholu z dechu za pomoci kvalitního alkotesteru.

Co od nás můžete dostat:

 • voda, ovoce, vitaminy, hroznový cukr
 • špunty do uší
 • želatinové kapsle
 • kondomy, lubrikační gely
 • šňupátka, alobal

ZAUJALO VÁS TO?


V případě zájmu o naši účast na akci a zprostředkování našich služeb nás můžete kontaktovat na uvedeném tel. čísle a emailech.

Kontaktní osoba pro koordinaci akcí: 

Bc. František Pethö, DiS. 

Mobil: 723 978 529
email: party@progressive-ops.cz, frantisek.petho@progressive-ops.cz

Bc. Lenka Pethöová, DiS.

email: lenka.pethoova@progressive-ops.cz

Projekt vznikl na základě předpokladu, že v České republice podobný typ služeb existuje jen ve velmi omezené míře na rozdíl od ostatních evropských zemí, kde jsou služby podobného typu přítomny na většině akcí spojených s hudební produkcí. Ze zkušeností z již uskutečněných návštěv jsme zjistili, že i samotní účastníci mají o naše služby zájem a přijdou jim užitečné.

 • Zvýšení informovanosti o tanečních drogách a dalších látkách užívaných na tomto typu akcí.
 • Poskytování HR služeb v oblasti užívání legálních i nelegálních drog.
 • Vytváření bezpečnějšího prostředí pro účastníky nočního života a zábavy.
 • Navazování kontaktů s účastníky hudebních akcí a monitorování prostředí.

Pro účastníky akcí spojených s hudební produkcí (tanečních parties a menší hudební festivaly, koncerty) – návštěvníci, experimentátoři, weekend users, injekční uživatelé drog.

Veškeré služby a materiál jsou poskytovány ZDARMA.
 • anonymita – řídíme se zákonem o sociálních službách a etickým kodexem soc. pracovniků, který zaručuje anonymitu
 • bezplatnost – veškeré služby jsou poskytovány zdarma
 • pracujeme bez předsudků – nezáleží na genderu, věku, etnicitě, národnosti, náboženském či jiném vyznání ani na hudebním žánru, pracujeme se všemi bez rozdílu
 • harm reduction – naší prioritou je pomoc při snižování rizikovosti užívání návykových látek na akcích
 • lidskost a individuální přístup

TÝM Party harm reduction

Bc. František Pethö, DiS. –vedoucí programu, sociální pracovník

Bc. Lenka Pethöová, DiS. – koordinátorka akcí, sociální pracovník

Bc. Nikola Gažová – adiktolog

Mgr. Pavel Venzara – adiktolog

Mgr. Jan Plaček – adiktolog

Bc. Tereza Nováková – adiktolog

 

 

KDE NÁS NAJDETE


Působíme v rámci hlavního města Prahy a Středočeského kraje a to jak na akcích klubových tak i open airech (např. koncerty, menší festivaly, rave parties). Rozsah námi nabízených služeb jsme ochotni přizpůsobit požadavkům organizátorů akce.