Dobrovolnictví v PARTYHARMreduction

PROGRESSIVE o.p.s. nabízí dobrovolnictví v prostředí nočního života a zábavy v rámci projektu PARTYHARMreduction.

Dobrovolníci tvoří součást našeho týmu na různorodých open air akcích spojených s hudební produkcí, stejně jako na akcích v klubech. V tomto zajímavém prostředí mají možnost přispívat k bezpečnějšímu průběhu party a minimalizaci rizik spojených s užíváním a experimentováním s návykovými látkami.

Dobrovolnictví je určeno zejména pro studenty a absolventy oborů sociální práce, adiktologie a zdravotnických oborů, stejně jako pro zájemce z řad pracovníků působících v této oblasti.

Ač se jedná o neplacenou službu věříme, že si naši dobrovolníci odnáší zajímavé zkušenosti z terénu a současně mají možnost účastnit se rozmanitých hudebních akcí zejména v Praze a Středočeském kraji.

V případě zájmu o dobrovolnictví kontaktujte: Bc. Tereza Nováková

Email: tereza.novakova@progressive-ops.cz

 Těšíme se na spolupráci!