logo_Fixpoint

 

Pracovní resocializace uživatelů návykových látek

 

Janáčkovo nábřeží 43, Praha 5 (kancelář zaměstnanců)

  fixpoint@progressive-ops.cz

  facebook.com/fixpointprogram

mobile_m  257 217 871, 604 741 010

 

Projekt Fixpoint je pracovně resocializační program určený drogově závislým jedincům se zájmem o změnu životního stylu. Těmto lidem zprostředkováváme tréninkové pracovní místo, čímž alespoň částečně předcházíme kriminalitě a pomocí individuálního plánu jim pomáháme přehodnotit životní priority.

 

Cílem našich pracovníků je zmírnění dopadů působení drogové scény na veřejný prostor, s ohledem na ochranu zdraví široké veřejnosti. Jako indigenní terénní pracovníci čistí město od pohozených injekčních stříkaček, obsluhují síť kontejnerů „FIXPOINT“ na injekční odpad a také monitorují nové, potenciálně zasažené lokality. Práce v jejich přirozeném prostředí v jiné roli jim dává příležitost pohlédnout na život v drogové komunitě z jiné perspektivy.

Reportáž o umístění kontejnerů u hlavního nádraží (Novinky.cz).

FIXPOINT TÝM

Mgr. Simona Poláková – vedoucí programu FIXPOINT
Bc. Filip Jiřík, DiS. pracovník programu FIXPOINT
Václav Hladík pracovník programu FIXPOINT

Seznam indigenních terénních pracovníků:

Martin Tomíšek
Michal Štefula 
Veronika Pomahačová
Jan Valouch
Martin Daněk
Jan Milič
Dominik Jung
Alice Majorová
Petr Tauer
Miroslav Sobotka
Michal Spěvák
Roman Štědronský

Naše kontejnery na nebezpečný odpad lze nalézt také v aplikaci Kam s ním. Tato aplikace byla spuštěna na začátku roku 2020, obsahuje místa pro nejčastější druhy odpadů (prozatím pro Prahu a Brno, postupně budou přibývat další města a sběrná místa). Kromě našich Fixpointů, jsou v mapě také kontaktní centra, kam lze použitý injekční materiál odevzdat.

Níže se můžete podívat na seznam míst, kde jsou v současné době umístěny bezpečnostní kontejnery FIXPOINT. Kontejnerů je v rámci hl. m. Prahy rozmístěno již celkem 40, a to v rámci městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 5, Praha 7, Praha 8 a Praha 10.

Praha 1:
Vrchlického sady I (mezi větrákem a zídkou nádražní haly)
Vrchlického sady II (u sanitky Sananim)
Lodní mlýny (zalesněný ostrůvek vedle budovy Ministerstva vnitra)​
Boršov (kontaktní centrum, Karolíny Světlé 18)

Praha 2:
Karlovo náměstí – kašna (u Novoměstské radnice)
Karlovo náměstí – střed (poblíž tram. zast. Novoměstská radnice)
Palackého náměstí – Pod Slovany (za budovou MZ)
Nuselské schody (vedle Kaple sv. Rodiny, v blízkosti žel. tunelů)
Bulhar (bezbariérový nájezd na cyklostezku Hl. nádraží – Krejcárek)
Opera (v podchodu z Vrchlického sadů k budově Státní opery)

Praha 3:
Viktoria Žižkov (u trafostanice pod hlavní tribunou)
Cyklostezka pod Vítkovem (u první lavičky od nájezdu na cyklostezku)
Cyklostezka pod Vítkovem I (u druhé lavičky u můstku nad ulicí Husitská)
Cyklostezka pod Vítkovem II (v úrovni Tachovského nám. nad Karlínským tunelem)
Parukářka (v západním cípu parku nad ulicí Prokopova)
Trocnovská (na zábradlí schodů vedoucích na vrch Vítkov)

Praha 4:
Mečislavka (u vchodu do komunitní zahrady v ulici Mečislavova, poblíž nám. Bratří Synků)
Jezerka (při úpatí schodů do parku Jezerka v ulici Ve Vilách)​
Fidlovačka (na plotě u vstupu do parku z ul. Boleslavova)

Praha 5:
Mrázovka (na schodech z parku Mrázovka do ulice Na Zatlance)
Santoška (nad ústím tunelu Mrázovka na ulici Radlickou)
Na Knížecí (autobusové nádraží, metro B)
Sacre Coeur (Anděl, za lávkou u Tesca)
Drtinova (pod Stanicí přírodovědců DDM)
Portheimka (ve vzdálenější části parku od ulice Štefánikova)
Husovy sady (v levé dolní části u kamenné zídky)
Husovy sady II (na zábradlí u studánky Husovka)
Mrázovka – vyhlídka (Na schodech z ulice Mrázovka do parku Mrázovka)
Skalka (Na pěší cestě z ulice Kováků do sadů Na Skalce)
Bertramka (na schodech z ulice Mozartova do parku Mrázovka)

Praha 7:
Plynární (travnatá plocha mezi klubem Cross a metrem Nádraží Holešovice)
Tusarova (v areálu azylového domu Armády spásy)

Praha 8:
Těšnov (v severním cípu parčíku u tramvajové zastávky Těšnov)
Bulovka (na travnatém kopečku mezi ulicí Bulovka a Budínova)
Palmovka (vedle tram. zastávky Palmovka v ulici Zenklova)
Florenc (nalevo od McDonald’s vedle schodů na magistrálu)

Libeň (vedle budovy ÚMČ Praha 8)

Praha 10:
Čechovo náměstí (v levé dolní části u laviček)
Eden (ve výklenku před kulturním centrem Eden)
Strašnická (na cestě od podchodu k minigolfu v areálu Gutovka)

Mapa kontejnerů fixpoint na injekční odpad

Po kliknutí na špendlík se vám zobrazí bližší informace o daném místě.

Parukářka

Foto, mapka a popisek umístění kontejneru - Parukářka.

U Bulhara

Foto, mapka a popisek umístění kontejneru U Bulhaha.

Kontaktní centrum STAGE 5

Vrchlického sady I (Bolzanova ul, mezi větrákem a zídkou)

Vrchlického sady II (u sanitky Sananim)

Viktoria Žižkov (u trafostanice pod hlavní tribunou)

Cyklostezka pod Vítkovem I (u druhé lavičky u můstku nad ulicí Husitská)

Cyklostezka pod Vítkovem II (nad Karlínským tunelem)

Mrázovka (na schodech z parku Mrázovka do ulice Na Zatlance)

Santoška (nad ústím tunelu Mrázovka na ulici Radlickou)

Na Knížecí (autobusové nádraží, metro B)

Sacre Coeur (Anděl, za lávkou u Tesca)

Drtinova (pod Stanicí přírodovědců DDM)

Portheimka (ve vzdálenější části parku „Hlubák“)

Husovy sady (v dolní části u zídky)

Plynární (travnatá plocha mezi klubem Cross a metrem Nádraží Holešovice)

Těšnov (parčík u tramvajové zastávky Těšnov)

Palackého náměstí – Pod Slovany (za budovou MZ)

Karlovo náměstí - kašna (u Novoměstské radnice)

Karlovo náměstí – střed (poblíž tram. zast. Novoměstská radnice)

Palmovka (vedle tram. zastávky Palmovka v ulici Zenklova)

Bulovka (na travnatém kopečku mezi ulicí Bulovka a Budínova)

Nuselské schody (U Beptovské kaple)

Lodní mlýny (zalesněný ostrůvek)

Cyklostezka pod Vítkovem (u první lavičky od nájezdu na cyklostezku)

Trocnovská (na zábradlí schodů vedoucích na vrch Vítkov)

Boršov (kontaktní centrum, Karolíny světlé 18)

Tusarova (v areálu azylového domu Armády spásy)

Florenc (nalevo od McDonald's vedle schodů na magistrálu)

Čechovo náměstí (v levé dolní části u laviček)

Eden (ve výklenku před kulturním centrem Eden)

Mrázovka (na schodech z parku Mrázovka do ulice Na Zatlance)

Husovy sady II (na zábradlí u zastávky Husovka)

Skalka (na pěší cestě z ulice Kováků do sadů Na Skalce)

Strašnická (na cestě od podchodu k minigolfu v areálu Gutovka)