Pomáháme již od roku 2003

 

Posláním PROGRESSIVE o. p.s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou specifických a inovativních programů v oblasti harm reduction. V rámci péče o děti a mladistvé jde o odborné služby v oblasti diagnostiky, metodické podpory a poradenství.

HistorieVýroční zprávy

Kariéra

Chcete se stát součástí našeho týmu? Volné pracovní poziceMožnosti stáží

Registrace, certifikace, kvalita služeb, audity

Kontaktní centrum a Terénní program je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. a dále je i držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování  těchto služeb, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Kvalitu služeb dále prověřujeme pomocí Rozvojového auditu České asociace streetwork. Nakládání s financemi je pravidelně auditováno.

Všichni naši zaměstnanci se řídí Etickým kodexem Progressive o. p. s.

Video příběhy

Příběhy, kterých jsme součástí.

Náš tým se skládá z mnoha profesí

Adiktolog

Adiktolog je odborníkem na závislosti.

Odbornost adiktologa je možné získat studiem oboru Adiktologie na 1.Lékařské fakultě UK v Praze, případně formou uznání kvalifikace.

Pracovník v sociálních službách

Pracovník v sociálních službách vykonává základní výkony programu. Některé výkony musí vykonávat pod dohledem sociálního pracovníka.

Pro kvalifikaci PSS je třeba především absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz a to do 18 měsíců po zahájení pracovní činnosti.

Popis pracovních činností i kvalifikačních požadavků definuje, stejně jako u sociálního pracovníka, Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. – § 116

Psycholog

Psycholog u nás pracuje především v rámci poradenství. Ať už s dětmi, uživateli drog, tak i rodiči.

Sociální pracovník

Sociální pracovník pomáhá klientům překonat nepříznivé sociální situace.

Odbornost sociálního pracovníka je možné získat v oboru sociální práce na vyšší odborné škole či v rámci vysokoškolského studia v programech zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Podmínky pro kvalifikaci sociálního pracovníka definuje Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. § 110

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra u nás najde uplatnění především v zdravotních úkonech.

Administrativní pracovník

Bez administrativních pracovníků by to nešlo. Tito neviditelní pracovníci mají na starosti bezpočet různých papírů a výkazů.

Kde nás najdete?


Všechny naše pracoviště najdete v Praze!

Žitná 51

– VEDENÍ ORGANIZACE
Terénní program
Party harm reduciton
Nonostop automat

mobile_m  284 811 328

Mahenova 4

Kontaktní centrum
Fixpoint – detašované pracoviště na Janáčkově nábřeží 43, Praha 5

PO, ST, ČT, PÁ 10 – 18 h.
ÚT 13 – 18 h.

mobile_m  257 217 871

Hálkova 1

Ambulatní služby

PO – PÁ: 9 – 17 h.

mobile_m   728 414 312

Kancelář organizace - Progressive o.p.s

Žitná 51

– VEDENÍ ORGANZACE
– NO BIOHAZARD
– FIXPOINT
– CROSSOVER
– NONSTOP 24

  284 811 328

Kontaktní centrum STAGE 5

Mahenova 4

PO, ST, ČT, PÁ 10 – 18 h.
ÚT 13 – 18 h.

  257 217 871

Case management

Hálkova 1,  Praha 2

Po – Pá: 9:00 – 17:00     728 414 312