K 01.01.2023 jsme byli nuceni ukončit provoz Kontaktní centrum Progressive z důvodu výpovědi nájemní smlouvy z prostor v Mahenově ulici na Praze 5.

Ačkoliv se vedení organizace Progressive ops snažilo zajistit náhradní prostory a jednalo jak s Magistrátem hlavního města Prahy, tak mnohými městskými částmi, nové prostory se do této chvíle nepodařilo zajistit. Do nového roku však kráčíme s hlavou vztyčenou a věříme, že nové prostory se podaří najít. Stále se snažíme poskytovat kvalitní adiktologické služby lidem, kteří je potřebují. Na území Prahy 5 tak nadále působí náš terénní program, který zde posílil svou činnost, a program Fixpoint Progressive.
Kapacitu terénního programu jsme poslíli prostřednictvím aktuálně volných personálních kapacit. Pracovníci kontaktního centra, kteří zajišťují aktuálně stěhování, dále působí v lokalitě kontaktního centra. Některé služby jsme schopni zajišťovat nadále ambulantní formou, maximálně se snažíme pokračovat v práci s klienty, se kterými jsme v kontaktu máme s nimi rozpracovanou individuální práci. V nejbližší době zahájíme provoz v provizorních prostorách, kde nemůžeme fungovat nízkoprahově, ale můžeme zde individuálně pracovat s klienty. Rovněž se s klienty domlouváme na zajištění velkoobjemových výměn prostřednictvím našeho vozu.