Vážení, obracíme se na vás s oznámením ohledně omezení služeb kontaktního a poradenského centra STAGE 5. S účinností ode dne 15. 6. 2020 zcela uzavíráme kontaktní místnost, včetně všech návazných služeb, které se s kontaktní místností pojí. Jedná se o hygienický servis, potravinový a pitný servis, individuální poradenství, zdravotní ošetření a testování na infekční choroby. Nadále bude poskytován pouze výměnný a harm reduction servis. Toto opatření zavádíme na dobu neurčitou a to nejméně na období 14 dní. Důvodem pro zavedení tohoto opatření je mimořádná situace v okolí kontaktního centra STAGE 5. Po dobu několika posledních měsíců enormně přibylo stížností na naše centrum a situace je nadále neudržitelná. Důrazně všechny žádáme, aby se nezdržovali v okolí našeho centra, nezanechávali po sobě nepořádek a dodržovali pravidla slušného chování.