Možnosti stáží

Progressive o.p.s. nabízí krátkodobé a dlouhodobé stáže, které jsou určeny zástupcům organizací a studentům pomáhajících profesí, jednotlivcům z oblasti ochrany veřejného zdraví apod.

Stáž máte možnost absolvovat v těchto programech:

Terénní program Progressive pro uživatele nealkoholových drog v hlavním městě Praze.

Kontaktní osobou pro stážisty v rámci Terénního programu Progressive je Filip Tichý, Dis., kterého můžete kontaktovat i v otázkách výzkumů na emailu filip.tichy@progressive-ops.cz.

Kontaktní centrum Progressive – kontaktní a poradenské centrum závislostí v hlavním městě Praze.

Kontaktní osobou pro stážisty v rámci programu Kontaktní centrum Progressive je Bc. Karolína Krejčová na emailu karolina.krejcova@progressive-ops.cz 

Jedná se certifikované služby (certifikace odborné způsobilosti RVKPP). Progressive o.p.s. je registrovaným poskytovatelem služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a obě služby jsou oficiálním odborným pracovištěm 1. LF UK (spolupráce s Klinikou adiktologie při psychiatrické klinice 1. LF a VFN UK v Praze).

Délka krátkodobé stáže je podle daného programu 5 – 7 dní.

Cena krátkodobých stáží v programech Progressive o.p.s. je jednotná a činí 1200 Kč.

Dlouhodobé stáže jsou poskytovány pouze absolventům krátkodobé stáže a podléhají novému rozhodnutí pracovníků o prodloužení krátkodobé stáže na dlouhodobou. Dlouhodobá stáž je bez poplatků.