Zapojili jsme se do projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko, abychom předali informace, kam s použitým injekčním materiálem. S injekčním materiálem se nesetkávají pouze nitrožilní uživatelé návykových látek, ale také například diabetici, lidé s hormonální léčbou, injekce domů můžeme dostat i pro zvířata od veterináře. Kam ale s použitými jehlami a stříkačkami? Už jste zaznamenali aplikaci „Kam s ním?“, kde lze nalézt mapu jednotlivých košů na specifický odpad v Praze? Tato aplikace byla spuštěna na začátku roku 2020, obsahuje místa pro nejčastější druhy odpadů (prozatím pro Prahu a Brno, postupně budou přibývat další města a sběrná místa). Právě v této aplikaci je zaznamenáno všech 24 Fixpoint kontejnerů, anebo také kontaktní centra, kam lze použitý injekční materiál odevzdat.

Více o likvidaci jehel a stříkaček se můžete dočíst v článku: http://www.enviweb.cz/116022, anebo rovnou prozkoumejte mapku https://www.kamsnim.cz/ a zjistěte, kam to máte nejblíž!