Děkujeme za podporu Nadačnímu fondu Avast, který nám v roce 2020 poskytl finanční prostředky, které jsme mohli použít v rámci přímé práce na podporu klientů za účelem zlepšování jejich sociální situace. Díky těmto financím jsme byli schopni pružně reagovat na jejich potřeby například formou nakoupení stravy, zaplacení poplatků na úřadech při zařizování dokladů, ale také zabezpečením ubytování na překlenovací dobu, díky kterému klienti neskončili na ulici. Velmi si této podpory vážíme.

Progressive o.p.s.