Oznamuje dočasné pozastavení všech služeb kontaktního a poradenského centra STAGE 5. S účinností od dnešního dne (1. 6. 2021) zcela uzavíráme kontaktní místnost, včetně všech návazných služeb, které se s kontaktní místností pojí. Jedná se o hygienický servis, potravinový a pitný servis, zdravotní ošetření a testování na infekční choroby. Zastaven je rovněž výměnný a harm reduction servis. V provozu bude pouze individuální poradenství pro objednané klienty. Toto opatření zavádíme na dobu určitou a to na období 14 dní (do 15. 6. 2021 včetně).

Důvodem pro zavedení tohoto opatření je opětovně mimořádná situace v okolí kontaktního centra STAGE 5. Stejně jako před rokem, v posledních dnech opět opakovaně dochází k velké kumulaci osob v okolí zařízení, a to v takové míře, že to vážně narušuje život místní komunity. Vzhledem k tomu, že k tom dochází přímo v Mahenově ulici, kde naše zařízení sídlí, musíme reagovat. V této souvislosti obdržíme bohužel v následujících dnech vytýkací dopis ze strany nájemce nebytových prostor, ve kterých zařízení STAGE 5 sídlí.

Po celou dobu přerušení našich služeb budeme v lokalitě pracovat za pomoci komunitních pracovníků, kteří budou komunikovat jak s klienty centra, tak s dalšími osobami zneužívající návykové látky, které se v okolí centra pravidelně zdržují. Situaci budeme pravidelně vyhodnocovat se zástupci ÚMČ Praha 5 a s Městskou policií. V lokalitě se dále bude vyskytovat terénní program NO BIOHAZARD, jehož cílem bude maximálně saturovat výpadek služby.

Toto období využijeme k nastavení dalších opatření, která budou mít za cíl minimalizovat situace, ke kterým v posledních dnech opět docházelo. Jedná se například o lepší kamerový systém monitorující situaci před zařízením, zintenzivnění komunitní práce v okolí zařízení a spolupráce s terénním programem, který by v nejkritičtější dny týdne odkláněl část služeb mimo inkriminovanou oblast.

Děkujeme za pochopení v této složité situaci, o dalším vývoji vás budeme informovat. V případě dalších otázek se můžete obrátit na níže uvedené kontakty.

Za kontaktní a poradenské centrum závislostí STAGE 5 a za organizaci PROGRESSIVE o.p.s.

V Praze, dne 1. 6. 2021

Mgr. Vojtěch Janouškovec
Ředitel PROGRESSIVE o.p.s.