V rámci programu FIXPOINT jsou na místech, kde dochází k častým nálezům použitých injekčních stříkaček a dalšího infekčního materiálu, instalovány speciální sběrné kontejnery. Takových kontejnerů bylo v Praze 2 až dosud pět. Konkrétně dva na Karlově náměstí (jeden v prostoru u kašny u Novoměstské radnice, druhý ve střední části Karlova náměstí), jeden v ulici Pod Slovany, jeden u Nuselských schodů a jeden na rozhraní s městskou částí Praha 3 v prostoru nájezdu na cyklostezku U Bulhara. Bezpečnostní kontejnery jsou přístupné 24 hodin, využívat je mohou nejen uživatelé návykových látek, ale i strážníci městské policie k likvidaci nalezeného infekčního materiálu.

Městská část Praha 2 v rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracuje s obecně prospěšnou společností Progressive na programu FIXPOINT již od roku 2017. V průměru je ve sběrných kontejnerech FIXPOINT měsíčně nasbíráno 250 kusů použitých injekčních stříkaček. Podchod u Státní opery byl vytipován jako velmi exponované místo v souvislosti s pohybem uživatelů návykových látek a je vhodný pro umístění dalšího bezpečnostní kontejneru.

https://www.praha2.cz/novy-kontejner-na-pouzite-injekcni-strikacky/d-111759