V minulém týdnu jsme na městské části Praha 4 instalovali první kontejner na použitý injekční materiál. 
Na základě informací z terénních programů a výzvy místních obyvatel pracovníci programu Fixpoint umístili speciální koš u železniční trati v Nuslích v Mečislavově ulici, kde dochází k významným nálezům injekčního materiálu.

Více informací: https://www.praha4.cz/Praha-4-instalovala-kontejner-na-strikacky-starat-se-o-nej-budou-sami-drogove-zavisli.html