Děkujeme Nadaci Agrofert za poskytnutí finančního daru určeného k přímé podpoře klientů se zkušeností se závislostí na návykových látkách v kombinaci s další psychiatrickou diagnózou. Finanční prostředky použijeme ve prospěch jednotlivců, kteří se ocitli v náročné životní situaci. Díky těmto financím budeme moct pružněji reagovat na jejich aktuální potřeby.