Program CROSS OVER zastřešuje osvětové a poradenské aktivity, mířící k dětem, dospívajícím i dospělým.
Těmito aktivitami jsou: ŠKOLENÍ A EXKURZE pro odborníky, kteří se s fenoménem závislosti při své profesi potkávají. SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE na ZŠ a SŠ a další jednorázové akce pro laickou i odbornou veřejnost.

Bezpečné prázdniny

Bezpečné prázdniny

Bezpečné prázdniny

Bezpečné prázdniny

Bezpečné prázdniny

Primární prevence na školách

NAŠE SLUŽBY


pro děti, dospívající i dospělé

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Nabízíme programy specifické primární prevence na školách pro žáky ZŠ a ŠŠ a dále vzdělávací program v kontaktním a poradenském centru závislostí  STAGE 5 .

Pracujeme interaktivní formou s prvky zážitkové pedagogiky, podněcujeme žáky k diskusi a zájmu o danou problematiku.

Cena: 1250,- Kč za 2 vyučovací hodiny (90 min.). Každé setkání zajišťují vždy 2 lektoři.

Součástí naší nabídky je i setkání s pedagogy daných škol, kde seznamujeme přítomné s aktuální situací v oblasti návykových látek a zabýváme se řešením výskytu návykových látek ve školním prostředí, případně navazujeme spolupráci při řešení dané problematiky.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Simonu Polákovou, 604 741 010.

EXKURZE

Naše organizace umožňuje exkurze v Kontaktním a poradenském centru STAGE 5.

Tyto prohlídky jsou určeny pro odbornou veřejnost, zejména pracovníkům neziskových organizací, příslušníkům městské policie, Policie ČR, úředníkům a zaměstnancům státní správy přicházejícím do styku s uživateli drog.

Smyslem prohlídek je transparentně informovat o našich činnostech, dále rozvíjet konstruktivní dialog a případně i navázat vzájemnou spolupráci.


Realizujeme též exkurze s doprovodným vzdělávacím programem pro žáky a studenty škol. Samotné exkurze po zařízení pro žáky a studenty neumožňujeme.

Exkurze zahrnuje:

  • 2 vyučovací hodiny – 90 min.
  • komentovanou prohlídku zařízení
  • popis služeb
  • program na téma závislost
  • max. 15. osob
  • cena 600 Kč za celou skupinu

Kontakt:

Adresa: Mahenova 4, Praha 5 – 150 00
Telefon: 257 217 871
Mobil: 605 319 926
Email: stage5@progressive-ops.cz

AKREDITOVANÝ KURZ

Rádi bychom vám nabídli základní akreditovaný profesní kurz KONTAKT S UŽIVATELI DROG, jehož cílem je poskytnout vhled do drogové problematiky pracovníkům, kteří primárně nepracují s uživateli návykových látek, ale v rámci výkonu své profese se s nimi setkávají.

Kurz je akreditován u MPSV, jeho rozsah činí 8 výukových hodin a je určen pro 5 až 15 osob. V případě zájmu a při naplnění minimálního počtu účastníků je možné dohodnout termín konání kurzu dle zájmů účastníků.

Více informací se dozvíte v přiloženém letáku, nebo u Mgr. Jana Špačka, 603 936 663.

Těšíme se na vás!