Tímto bychom rádi poděkovali České spořitelně a. s., která poskytla grant ve výši 50. 000 CZK programu Fixpoint na rekonstrukci nové kuchyně. Kuchyň má v programu nezastupitelnou roli, klienti programu Fixpoint zde v rámci tréninku soběstačnosti, zodpovědnosti za sebe i za druhé a tréninku sociálních dovedností  minimálně 2x týdně připravují společné jídlo pro celý aktuální tým a kuchyň rovněž slouží pro zajištění běžného potravinového a pitného servisu spojeného s výkonem pracovní činnosti klientů.

Vážíme si této podpory.