Jak se vyvíjí situace po uzavření našeho kontaktního centra?

Navzdory všem našim snahám bylo k 31.12. uzavřeno Kontaktní centrum Progressive v Mahenově ulici. Tím nám bylo znemožněno poskytování adiktologických služeb tak, jak jsme byli zvyklí. Než se nám povede získat prostory pro nové kontaktní centrum, jsme nuceni hledat náhradní způsoby poskytování služeb našim klientům*kám. Rádi bychom Vám přiblížili co se v naší službě již aktuálně děje a co plánujeme v nejbližším období.

Hned od 2. ledna jsme po domluvě s ostatními adiktologickými organizacemi v Praze posílili naše služby terénní formou, v součinnosti s Terénním programem Progressive. Nyní naše programy působí v lokalitě Košíř i Anděla 7 dní v týdnu (terénní služby v lokalitě posílily i ostatní organizace).  Po dokončení příprav a přestěhování do náhradních kancelářských prostor se nám uvolní další kapacity na přímou práci v terénu, kterou budeme koordinovat s ostatními službami.

Již koncem roku 2022 jsme zahájili jednání o spolupráci s Armádou Spásy a Jako doma, o.p.s.. Od února 2023 budou pracovníci kontaktního centra pravidelně docházet do obou organizací a budou zde poskytovat adiktologické služby.

Zázemí, které se nám povedlo získat pro zaměstnance kontaktního centra, nám umožňuje částečně pokračovat v individuální práci s našimi klienty*kami. Také zde budeme moci pokračovat v testování na infekční nemoci.

Žádná z těchto aktivit nedokáže plně nahradit služby, jež jsme poskytovali v našem “káčku”, ale můžeme takto být i nadále k dispozici pro řešení situace našich klientů*tek.

Tuto situaci považujeme za dočasnou a pevně věříme, že se nám v dohledné době podaří nalézt adekvátní prostory a činnost kontaktního centra plně obnovíme.

Na poskytnutí veškerých adiktologických služeb, které jsme dříve poskytovali v Mahenově ulici, je možné se individuálně domluvit na telefonním čísle 605 319 926.